Obowiązuje od 25.08.2017r.

Sklep internetowy grzejnikiretro.eu, działający pod domeną grzejnikiretro.eu prowadzony jest przez FUPH Mirosław Jędrzejewski z siedzibą w Tychach przy ul. Konfederatów Barskich 3/188

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.      Sklep internetowy grzejnikiretro.eu, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronach sklepu.

2.      Wszystkie produkty wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi dla danego produktu normami, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.      Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony w domenie grzejnikiretro.eu. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu.

4.      Realizacja każdego zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep.

5.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie, u Dostawców sklepu lub możliwe jest jego wyprodukowanie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia). W przypadku koniecznoścy wyprodukowania towaru na zamówienie Klienta, zostanie on poinformowany o terminie możliwego wykonania towaru, i na podstawie tej informacji podejmuje decyzję co do realizacji (realizacja w terminie zaproponowanym przez Sklep lub rezygnacja z zamówienia).

6.      W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.      W związku z tym, że do sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8.      Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura.

9.      Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura). Klient może wycofać zamówienie do momentu jego zapłaty.

10.  Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania swoich danych osobowych w bazie grzejnikiretro.eu oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11.  Minimalna kwota zamówienia przez strony grzejnikiretro.eu to 100 zł, nie wliczając w to kosztów transportu.

12.  Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

2. Ceny towarów

1.      Wszystkie ceny podawane są w Złotych Polskich oraz zawierają podatek VAT

2.      Cena jest wiążąca w chwili składania zamówienia

3.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów umieszczonych w domenie grzejnikiretro.eu, wprowadzania oraz odwoływanie ofert promocyjnych

4.      Koszty dostawy będą umieszczane jako osobna pozycja na fakturze . Koszty dostawy ustalane są indywidualnie i wysyłane pocztą elektroniczną do zatwierdzenia przez Klienta.

5.      Cennik prezentowany na stronach Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa

 

3. Czas realizacji zamówienia

1.      Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

2.      Przy niektórych produktach zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej.

3. Grzejniki produkowane są na indywidualne zamówienie i czas realizacji zamówienia wynosi ok 2-5 tyg.

 

4. Formy płatności:

Klient może wybrać jedną z obowiązujących w Sklepie

1.      Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysyłana jest wiadomość pocztą elektroniczną z numerem rachunku bankowego .

 

5. Reklamacje

1.      Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura lub paragon), który Klient otrzyma wraz z towarem lub listownie , w ciągu kilku dni od momentu realizacji zamówienia.

2.      Podstawy reklamacyjnej nie stanowią różnice w wyglądzie towarów (kolorystyka) dostarczonych z oglądanymi na stronie WWW Sklepu

3.      Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, powiadamiając Sklep o wadzie w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia.

4.      Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w odniesieniu do parametrów ustalonych w obowiązujących dla danego towaru normach ( europejskich, polskich lub zakładowych ).

5.      Reklamacje wynikające z nieprawidłowego montażu, nieprzestrzegania technologii wykonawczych oraz niewłaściwego rozładunku i transportu na miejscu u Klienta nie będą rozpatrywane.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

1.      Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę, wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Może to nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żadnej sposób zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany.

2.      W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

3.      Przepisów dotyczących zwrotu towaru nie stosuje się w przypadku zakupu towaru w siedzibie firmy.

4.      Zwracany towar należy odsyłać na koszt Klienta wraz otrzymanym dokumentem zakupu.

5.      Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

6.      Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Koszty odesłania towaru, nie podlega zwrotowi.

 

7. Postanowienia końcowe

1.      Umowa zawierana jest między Klientem a grzejnikiretro.eu . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu.

2.      Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

4.      Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki lub poprzez odbiór dokumentu sprzedaży w siedzibie sprzedającego..

5.      Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

6.      Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.08.2017r.

7.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach grzejnikiretro.eu